Tóth Ferenc néprajzkutató, költő Topolyán született 1940. július 25-én. Szülővárosában, majd Szabadkán diákoskodott, Újvidéken, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken diplomázott. Topolyán tanított a gimnáziumban 1965 és 1970 között, majd az újvidéki Hungarológiai Intézet munkatársa volt. Az ELTE Néprajzi Tanszékén folytatta posztgraduális tanulmányait, ahol 1975-ben védte meg disszertációját Kálmány Lajos nyomában címmel. A hetvenes években vajdasági gyűjtéseket, folklórszemináriumokat szervezett, kétnyelvű gyűjteményt állított össze Magyar találós kérdések címmel, mely kézirat még kiadásra vár. A néprajztudományt nemcsak művelte, hanem népszerűsítette is: napi- és hetilapokban jelentek meg beszámolói, cikkei. Tudományszervező tevékenységet is folytatott: zentai folklór-szemináriumot szervezett. Az Újvidéki Televízióval néprajzi témájú filmeket készített. A népdalok és népballadák érdekelték, azaz a népköltészet, az anyagi kultúrával nem foglalkozott. Először Katona Imre, majd Gunda Béla volt a mentora, utóbbival levelezést folytatott szerémségi kutatása kapcsán.

Írói munkássága is számottevő: versesköteteket, drámákat jelentetett meg; folyóiratokban publikált cikkeket, tanulmányokat. Tagja volt a topolyai RÉS nevű csapatnak. Topolya művelődési életének föllendítésén fáradoztak: könyvbemutatókat, irodalmi esteket, művésztalálkozókat szerveztek. Gimnáziumi tanárként a hatvanas évek második felében megalakította Topolyán az Aurora irodalmi önképzőkört. A gimnáziumi műhely felvette Tóth Ferenc nevét a költő tragikus hirtelenségű halála (1980. október 9.) után. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központban 1998-ban alakult Aurora Stúdió a Tóth Ferenc munkássága iránti tiszteletet jelezte azzal, hogy továbbvitte az Aurora nevet és a mai napig megszervezi a vajdasági szintű Tóth Ferenc Vers- és Prózamondó Szemlét.

A képen Tóth Ferenc sajátkezű írása látható.

Vastag Gazsó Hargita

főmuzeológus

Topolya Község Múzeuma