munk_header
mutato ujj kicsi

U ratu

Od 1913. godine do 1. avgusta 1914. radio je kao lekar na izgradnji pruge Knin–Ogulin. Od 1. avgusta 1914. do 8. jula 1917. bio je vojni lekar u Prvom svetskom ratu. Artur Munk je bio urednik logorskog lista pod nazivom Ludwig Baka (Vojnik Ludvig). Jula 1917. postaje ruski vojni zarobljenik. Bio je lekar Crvene armije i ratnih zarobljenika do 15. juna 1921.

Jamnica, 1917.

Književni muzej „Petőfi”, Budimpešta.

„Tri godine sam proveo na različitim frontovima u svojstvu vojnog lekara. Nebrojeno puta me je vrebala smrt ali evo: preživeo sam. Moje kolege,  što zveckahu lakovanim cipelama  na pozadinskom asfaltu – pomreše pak od različitih boljki. A ja, koji sam se vašljiv i šugav krio pod zemlju pred granatama – ostadoh živ. A kako sam im onda zavideo! Nije bilo govora da se demobilišem. Ko je imao kakav raspored, u njemu je imao ostati do kraja. Raspoređen je na frontovsku službu, i sve dok ne umre ili ne bude zarobljen, ostaje na frontu. Mučili smo se, patili godinama i nismo znali: za koga i čemu sve to?“

(Artur Munk: Köszönöm addig is, 1956.  118.)

„Rezervista u šumi kod Pavelče“, 20. maj 1917.

Original fotografije se nalazi u zbirci Književnog muzeja „Petefi“ u Budimpešti.

Previjanje ranjenika u šumi kod Koropieca, 29. jul 1916.

Original fotografije se nalazi u zbirci Književnog muzeja „Petefi“ u Budimpešti.

Ratne medalje Artura Munka.

Medalje se nalaze u zbirci Književnog muzeja „Petefi“ u Budimpešti.

Ukrasni mač je uveden tek 1917. godine, kao priznanje za ličnu hrabrost pred neprijateljem. Za jednog lekara, čiji zadatak nije bila borba oružjem, ovaj detalj je naročito priznanje, mada je specifičnost Prvog svetskog rata što je više lekara dobilo ovakvo odličje. 

dr Gergelj Šalai, istoričar