munk_header
mutato ujj kicsi

Gimnazija

Szabadka-gimnazium

U gimnaziji je bio u istom razredu sa Jožefom Brenerom, kasnije poznatom lekaru i književniku pod imenom Geza Čat. U književnoj sekciji dobija pohvalu za svoj tekst pod naslovom A kályha (Peć). Tokom srednjoškolskih godina izdržavao se podučavanjem bogatih učenika slabijih školskih rezultata. Artur Munk je maturirao 1904. godine.

gimi

Subotička Glavna gimnazija, Matična knjiga evidencije učenika (1901–1902).

Istorijski arhiv Subotica.
gmi01

Slika tabloa (1904) iz gimnazije Artura Munka – razredni starešina Gustav Tonč.

Uveličana fotografija iz zbirke Književnog muzeja „Petefi“ u Budimpešti.

Jožef Brener (Geza Čat)

csath

Artur Munk

munkfiatal

Dvadesetpetogodišnjica maturanata u Subotici. Artur Munk levo.

Kopija fotografije iz zbirke Književnog muzeja „Petefi“ u Budimpešti.