munk_header
mutato ujj kicsi

Dr. Munk

Nakon povratka u Suboticu, radi kao privatni lekar i zamenik okružnog lekara. Od 15. decembra 1944. do 5. novembra 1945. na čelu je Vojne epidemiološke bolnice Treće armija u Subotici. U Subotici su ga nazivali lekarem siromašnih. 

Dr Artur Munk u ordinaciji.

Slika u svojini Stele Munk i Aleksandra Hesea.

Zgrada u kojoj se nalazila lekarska ordinacija Artura Munka u nekadašnjoj ulici Save Tekelije (danas Karađorđev put).

Dr Artur Munk u ordinaciji.

Gradski muzej Subotica.
 

„Otvorio sam ordinaciju u predgrađu, nisam dobio stan na drugom mestu. Nisam imao uslove za nešto više, radovao sam se i ovome. Postavio sam tablu, na kojoj je krupnim slovima bilo ispisano radno vreme. Ordinacija je bila spremna, nedostajali su još samo pacijenti.“

(Artur Munk: Köszönöm addig is, 1956. 305.)

Radni sto Artura Munka.

Poklon Agote i Jenea Gubaša Gradskom muzeju Subotica.

Lekarski pečat Artura Munka.

Vlasništvo Agote i Jenea Gubaša.

Vizit kartica.

 

Dr Artur Munk u ordinaciji.

Gradski muzej Subotica.
 

„Baktali smo se sa dugovima, vodili brigu o svakom dinaru, u očekivanju dozvole za lekarsku praksu i na kredit  poručeni nameštaj za lekarsku ordinaciju.“

(Artur Munk: Köszönöm addig is, 1956. 300.)

Lični dokumenti.