munk_header
mutato ujj kicsi

Detinjstvo

Sklapanje braka Flore Miler i Đule Munka, roditelja Artura Munka.

Matična knjiga venčanih Jevrejske crkvene opštine (1885).
Istorijski arhiv Subotica.

Izvod iz matične knjige rođenih.

Matična knjiga rođenih Jevrejske crkvene opštine (1886).
Istorijski arhiv Subotica.

Artur Munk rođen je 25. maja 1886. godine u Subotici. Otac mu je bio Đula Munk, službenik bez imovine, a majka, Flora Miler, domaćica. Imao je deset godina kada mu je otac preminuo, a 1899. godine mu umire i majka, pa su ga odhranili rođaci.

Đula Munk i Flora Miler.

Književni muzej „Petőfi”, Budimpešta.
SU2

„Rođen sam u Subotici, na redu Velike crkve, u bivšoj kući Krečija. U detinjstvu upao sam u podrum iste ove kuće, i čini se da sam pao upravo na glavu, pošto su se simptomi pojavili za nekoliko godina: postao sam humorista. Sa šestnest godina nagrađen sam na konkursu sa jednim humoreskom. Svoju književnu karijeru započeo sam zajedno sa Gezom Čat kod lista Bačkai Hirlap. U godinama mojih studija puno sam radio za list Lajoša Biroa, za Budapešti Naplo, pa su rezultati mojih mladalačkih grehova ovi: novele, krokijevi, kabare šale i humoreske za bar pet knjiga. Do sada su mi izdate dve knjige, rukopis mog trećeg romana u fioci radnog stola čeka konjunkturna vremena, dve tuce novih kratkih priča traže lakomislenog izdavača. Ovih dana, takoreći isključivo radim za slavu, za svečanu, prvorazrednu sahranu i za potencijalan besplatan svečani grob.“

(Napló, 25. decembra 1934.)

„Ova srebrna kašika beše jedino nasledstvo od mojih roditelja. Kudgod bih se zaputio, nosio bih je sa sobom. Još kao student tom kašikom sam mešao svoje kafice u peštanskim točionicama kafe.”

(Munk Artúr: Köszönöm addig is, 1956., 9.)

kanal1
kanal2