munk_header
mutato ujj kicsi

Brodski lekar

Radio je kao pripravnik u peštanskoj bolnici „Rokuš”, a bio je lekar i peštanske bolnice „Sent Janoš” (1911–1913), a u međuvremenu je kao brodski lekar boravio i na brodovima „Kjunard Lajna”.

Parobrod „Karpatia”.

Kopija fotografije iz zbirke Jožefa Horvata.
Na „Karpatiji” (Artur Munk desno).
Kopija fotografije iz vlasništvo porodice Munk.

Razglednice sa „Karpatije”.

Kopija razglednice iz zbirke Kalmana Tanitoa.

Potvrda o vakcinaciji sa „Karpatije”. Potvrda izdata na brodu, na poleđini je pečat lekara.

Orginal potvrde je vlasništvo Kalmana Tanitoa.

„Zora, petnaestog aprila hiljadu devetsto dvanaeste godine. Beskrajno ogledalo okeana nabira slabi severac. Magla sa injem polako se razilazi, nalik na džinovsku,  pocepanu i prljavu plahtu. Na horizontu nema brodova. Nigde dima niti dimnjaka. Vidik se lagano pročistio. Oko pola pet oficir opremljen durbinom otkriva čamce u daljini. Bili su to brodolomci. Ali gde je ogromni, kolosalni brod, Titanik? Mašine su radile punom parom, brod je sve brže napredovao ka mestu gde su plutale prividno nepokretne tačke. Bilo je šest sati kad se naš brod približio prvim trima  spasilačkim čamcima. Titanik je nestao.“

(Artur Munk: Köszönöm addig is, 1956. 96.)