Pro educational creating for hectic college students. Entrust your chore to consultants, get researching records, and help you save worthwhile time. Big superior quality confirmed .

munk_header
mutato ujj kicsi

Háborúban

1913-tól 1914. augusztus 1-jéig orvosként dolgozott a Knin–Ogulin közti vasútvonal építkezésén. 1914. augusztus 1-jétől 1917. július 8-áig katonai orvos volt az I. világháborúban. Munk Artúr volt a szerkesztője a Ludwig Baka nevű tábori újságnak. 1917 júliusában orosz hadifogoly lett. Orvos volt a Vörös Hadseregben és a hadifoglyoknál 1921. június 15-éig.

Jamnica, 1917.

Petőfi Irodalmi Múzeum.

„Három esztendőt töltöttem a különböző frontokon zászlóalj-orvosi minőségben. Ezerszer és ezerszer leskelődött rám a halál és íme:  – megmaradtam. Kollégáim, – akik lakkcipős sarkantyút pengettek a mögöttes országrészek aszfaltjain – elpusztultak különböző fertőző bajokban. És én, aki tetvesen, rühesen bújtam a gránátok elől a föld alá – életben maradtam. Pedig hogy irígyeltem őket akkor!  Leváltásomról szó sem lehetett. Kinek milyen beosztása volt, abban maradt végig. A harctéri szolgálatra beosztott addig, amíg el nem pusztult vagy fogságba nem esett, kint maradt a fronton. Kínlódtunk, szenvedtünk éveken át és nem tudtuk: kiért és miért mindez?”

(Munk Artúr: Köszönöm addig is, 1956. 118.)

Reservában a pawelčei erdőbe. 1917. május 20.

Az eredeti fénykép a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében található.

Sebesültek kötözése a koropieci erdőben. 1916. július 29.

Az eredeti fénykép a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében található.

Munk Artúr háborúban szerzett kitüntetései.

Az érmek a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményében találhatóak.

A kardékítményt csak 1917-ben vezették be az ellenség előtt, személyes bátorsággal véghezvitt haditettek elismerésére. Egy orvos számára, akinek fő feladata nem a fegyveres harc, ez az ékítmény különleges elismerés, bár a világháború sajátossága, hogy több orvos is részesült ilyen kitüntetésben.

dr. Sallay Gergely történész